Om oss

Tilbake i 1899 startet Oscar Larsen sin forretning i Ålesund, som ung mann. Forretningen vokste i løpet av få år til å få et betydelig omfang, med basis i fiskeproduksjon og –eksport – med hovedvekt på klippfisk. Da Ålesund brant i 1904 ble forretningen noen år drevet med base i Kristiansund. Virksomheten omfattet i perioder også både fiskebåtrederi, trevarefabrikk, samt skogsvirksomhet i Sverige.  Trevareavdelingen vokste opprinnelig frem som følge av behovet for tønner, kasser og annen emballasje for fiskeproduksjonen.

Mot slutten av 1900-tallet ble byggevareavdelingen den viktigste for firmaet Oscar Larsen AS, og klippfiskproduksjonen ble nedlagt samme år som virksomheten markerte sitt 100-årsjubileum, i 1999. doc_13799_1

Virksomheten ble da konsentrert rundt engrossalg av byggevarer, samt drift av byggvarehus i Ålesund. Etter hvert ble det drift av to byggvarehus, inntil driften ble solgt til nye drivere i 2005.

Fra dette tidspunkt har virksomheten bestått i utleie og drift av eiendommene i Oscar Larsen Eiendom AS. Selskapet eies 100% av holdingsselskapet Oscar Larsen AS, som fortsatt kontrolleres av Larsen-familien.

Reklame